PECES DE PUZZLE TROBADES AL CARRER PER VICTOR NUBLA DES DE 1984

TEORIA
LES PECES UNA PER UNA
AQUÍ NO ÉS ALLÀ EL DIA D'AVUI
PECES DE PUZZLE TROBADES AL CARRER PELS AMICS DE VICTOR NUBLA
UN VELL PUZZLE QUE CONFIRMA LA TEORIA
UN PUZZLE DE PUZZLES